Aktualności

PAŻDZIERNIK 2016
20.10.2016 r.     Projektant wystąpił z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.

WRZESIEŃ 2016

26.09.2016 r.     Projektant otrzymał protokół z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

LIPIEC 2016
06.07.2016 – Odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

CZERWIEC 2016
2016.06.13 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu KKP Aneks nr 1 – Realizacja postanowień ZOPI

MAJ 2016
2016.05.16 – Odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.
2016.05.16 – Zamawiający odebrał Elementy Etapu I.

KWIECIEŃ 2016
2016.04.28 – Wykonawca wystąpił z wnioskiem o odbiór częściowy Elementów Etapu I.

MARZEC 2016
2016.03.21 – Wykonawca ponownie wystąpił z wnioskiem o odbiór częściowy Elementów Etapu I.

LUTY 2016
2016.02.25 – Zamawiający przekazał uwagi do Kompletnej Koncepcji Programowej.
2016.02.02 – Wykonawca otrzymał decyzję Marszałka Województwa Lubelskiego zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską.
2016.02.04 – Wykonawca przekazał do odbioru Kompletną Koncepcję Programową.

STYCZEŃ 2016
2016.01.19 – Wykonawca przesłał do uzgodnienia ostateczną wersję Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej odpowiednio do Departamentu Technologii GDDKiA w Warszawie oraz GDDKiA o/Lublin.
2016.01.13 – Wykonawca otrzymał z Urzędu Miejskiego w Modliborzycach informacji o środowisku-terenach wrażliwych akustycznie.
2016.01.08 – Wykonawca od Zamawiającego uwagi do dokumentacji obiektów inżynierskich.
2016.01.08 – Wykonawca zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach ws informacji o środowisku-terenach wrażliwych akustycznie.

GRUDZIEŃ 2015
2015.12.18 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania dokumentację obiektów inżynierskich.
2015.12.16 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu kolejne elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do zaopiniowania.
2015.12.10 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu kolejne elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do zaopiniowania.
2015.12.03 – Wykonawca otrzymał decyzję Marszałka Województwa Lubelskiego zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną.

LISTOPAD 2015
2015.11.26 – Wykonawca otrzymał uzgodnienie styku opracowań od projektanta sąsiedniego odcinka firmy AECOM.
2015.11.17 – Wykonawca otrzymał opinię Zamawiającego w sprawie przekazanych rysunków obiektów inżynierskich.
2015.11.17 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji przebudowy sieci gazowych.
2015.11.17 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji przebudowy sieci wodociągowych.
2015.11.16 – Wykonawca przesłał do PSE Oddział w Radomiu koncepcję przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych do uzgodnienia.
2015.11.13 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji oświetlenia drogowego.
2015.11.13 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię do koncepcji przebudowy sieci teletechnicznych.
2015.11.10 – Wykonawca otrzymał uzgodnienie od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ws. obliczeń świateł mostów oraz koncepcji przebudowy drenaży.
2015.11.10 – Wykonawca otrzymał odpowiedź PGE Dystrybucja Oddział Lublin w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznych
2015.11.09 – Wykonawca przekazał Dokumentację hydrogeologiczną do zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
2015.11.09 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu koncepcję przebudowy kolizji sieci gazowej do uzgodnienia.
2015.11.06 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu koncepcję przebudowy kolizji sieci wodociągowej do uzgodnienia.
2015.11.06 – Wykonawca zwrócił się do projektanta sąsiedniego odcinka firmy AECOM o zatwierdzenie styku opracowań.
2015.11.06 – Zamawiający zaakceptował obliczenia konstrukcji nawierzchni
2015.11.03 – Wykonawca otrzymał zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej z GDDKiA o/Lublin.
2015.11.02 – Wykonawca otrzymał zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej z Departamentu Technologii GDDKiA w Warszawie.

PAŹDZIERNIK 2015
2015.10.29 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję przebudowy sieci teletechnicznych.
2015.10.29 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu do uzgodnienia poprawioną koncepcję przebudowy i budowy oświetlenia.
2015.10.29 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania poprawioną dokumentację obiektów mostowych.
2015.10.29 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania obliczenia konstrukcji nawierzchni.
2015.10.28 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu (GDDKiA Warszawa Departament Technologii) poprawioną Dokumentację hydrogeologiczną do zaopiniowania.
2015.10.28 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu (GDDKiA o. Lublin) poprawioną Dokumentację hydrogeologiczną do zaopiniowania.
2015.10.26 – Wykonawca wystąpił do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Inspektorat w Janowie Lubelskim o uzgodnienie obliczeń świateł mostów i przepustów oraz przebudowę drenaży.
2015.10.26 – Wykonawca otrzymał opinię do Koncepcji czasowej organizacji ruchu z Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.
2015.10.26 – Wykonawca otrzymał opinię do Koncepcji czasowej organizacji ruchu z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2015.10.26 – Wykonawca otrzymał opinię do Koncepcji czasowej organizacji ruchu z Urzędu Gminy Szastarka.
2015.10.22 – Zamawiający (GDDKiA o. Lublin) przesłał uwagi do Dokumentacji hydrogeologicznej.
2015.10.21- Zamawiający (GDDKiA Warszawa Departament Technologii) przesłał uwagi do Dokumentacji hydrogeologicznej.
2015.10.19 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu (GDDKiA Warszawa Departament Technologii) Dokumentację hydrogeologiczną do zaopiniowania.
2015.10.15 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu (GDDKiA o. Lublin) Dokumentację hydrogeologiczną do zaopiniowania.
2015.10.15 – Wykonawca otrzymał stanowisko Zamawiającego w sprawie uwag i zaleceń Wyniku Audytu BRD. Trwa wprowadzanie zaleceń do opracowania.
2015.10.15 – Zamawiający wystąpił do PGE Dystrybucja Oddział Lublin o uzgodnienie sposobu przebudowy linii elektroenergetycznych
2015.10.13 – Wykonawca otrzymał opinię do Koncepcji czasowej organizacji ruchu z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
2015.10.13 – Wykonawca otrzymał opinię do Koncepcji czasowej organizacji ruchu z Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.
2015.10.13 – Wykonawca otrzymał od PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów uzgodnienie sposobu przebudowy linii elektroenergetycznych.
2015.10.13 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi do Koncepcji zagospodarowania MOP.
2015.10.09 – Zamawiający zaakceptował z uwagami Plan działań ratowniczych.
2015.10.02 – Wykonawca uzgodnił rysunki dotyczące styku opracowań na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.

WRZESIEŃ 2015
2015.09.29 – Wykonawca przesłał przez zarządców dróg podrzędnych Koncepcję czasowej organizacji ruchu w celu zaopiniowania.
2015.09.22 – Wykonawca otrzymał od SWECO Katowice pismo w sprawie uzgodnienia styku opracowań.
2015.09.25 – Zamawiający przesłał uwagi do Planu działań ratowniczych.
2015.09.16 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania Koncepcję zagospodarowania MOP wraz z odpowiedzią na uwagi.
2015.09.15 – Wykonawca otrzymał od Kapsch Telematic Service wytyczne dla lokalizacji Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych.
2015.09.08 – Wykonawca otrzymał informację o terenach wrażliwych akustycznie z Urzędu Gminy w Szastarce.
2015.09.08 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu swoje stanowisko odnośnie zaleceń Wyniku Audytu BRD.
2015.09.08 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu Plan działań ratowniczych w wersji elektronicznej do akceptacji.
2015.09.07 – Wykonawca uzyskał uzgodnienie Planu działań ratowniczych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2015.09.01 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi do Koncepcji zagospodarowania MOP.
2015.09.01 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi do projektu Koncepcji oświetlenia.
2015.09.01 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego uwagi do przekazanych rysunków obiektów inżynierskich.
2015.09.01 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Wynik audytu BRD.

SIERPIEŃ 2015
2015.08.27 – Wykonawca uzyskał uzgodnienie Planu działań ratowniczych z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
2015.08.25 – Wykonawca otrzymał informację o terenach wrażliwych akustycznie z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2015.08.25 – Wykonawca uzyskał warunki techniczne oraz oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
2015.08.24 – Wykonawca uzyskał uzgodnienie Planu działań ratowniczych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
2015.08.24 – Wykonawca wystąpił do Kapsch Telematic Services o wydanie wytycznych realizacji Systemu Poboru Opłat.
2015.08.14 – odbyło się spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dotyczące Planu działań ratowniczych.
2015.08.07 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania część obiektów inżynierskich.
2015.08.07 – Wykonawca otrzymał informację o terenach wrażliwych akustycznie z Urzędu Gminy Kraśnik.
2015.08.06 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania rysunki Analizy komunikacyjnej.
2015.08.05 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania Koncepcję zagospodarowania MOP w wersji elektronicznej.
2015.08.05 – Wykonawca wystąpił do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie o uzgodnienie Planu działań ratowniczych.
2015.08.05 – Wykonawca wystąpił do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o uzgodnienie Planu działań ratowniczych.
2015.08.05 – Wykonawca wystąpił do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie o uzgodnienie Planu działań ratowniczych.

LIPIEC 2015
2015.07.31 – Wykonawca uzyskał uzgodnienie Planu działań ratowniczych przez rzeczoznawcę ppoż.
2015.07.31 – Wykonawca przesłał Raport z działań informacyjno-konsultacyjnych gminom: Kraśnik, Szastarka, Modliborzyce, Janów Lubelski.
2015.07.29 – Zamawiający zaakceptował treść Raportu z działań informacyjno-konsultacyjnych.
2015.07.25 – Wykonawca wystąpił do Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, Urzędu Gminy Szastarka, Urzędu Gminy Kraśnik i Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim o wskazanie informacji o terenach wrażliwych akustycznie.
2015.07.23 – Wykonawca przekazał materiały niezbędne do przeprowadzenia audytu BRD.
2015.07.22 – Wykonawca uzyskał uzgodnienie posadowienia punktów preselekcji wagowej z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.
2015.07.20 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego opinię dotyczącą przekazanej Analizy akustycznej.
2015.07.07 – Wykonawca wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku o opinię w sprawie likwidacji przejazdów PKP.
2015.07.06 – Wykonawca przekazał do zaopiniowania Analizę akustyczną.
2015.07.02 – Wykonawca wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie o uzgodnienie punktów preselekcji wagowej.
2015.07.02 – Wykonawca uzyskał warunki techniczne z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.

CZERWIEC 2015
2015.06.30 – Wykonawca uzyskał opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie dla Scenariusza działań ratowniczych.
2015.06.22 – Uzyskano opinię Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie do Scenariusza działań ratowniczych.
2015.06.19 – Wykonawca uzyskał uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
2015.06.17 – Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia przebudowy dróg poprzecznych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.
2015.06.17 – Uzyskano opinię Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Planu działań ratowniczych.
2015.06.12 – Uzyskano uzgodnienie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie dotyczące lokalizacji miejsc do kontroli pojazdów zlokalizowanych na MOP.
2015.06.09 – Zakończono działania informacyjno-konsultacyjne – trwa analiza zebranych wniosków i tworzenie Raportu z działań informacyjno-konsultacyjnych.
2015.06.09 – Urząd Miejski w Modliborzycach przesłał wnioski dotyczące działań informacyjno-konsultacyjnych.
2015.06.09 – Urząd Miejski w Janowie Lubelskim przesłał wnioski dotyczące działań informacyjno-konsultacyjnych.
2015.06.08 – Urząd Gminy Szastarka przesłał wnioski dotyczące działań informacyjno-konsultacyjnych.
2015.06.05 – Urząd Gminy Kraśnik przesłał wnioski dotyczące działań informacyjno-konsultacyjnych.
2015.06.02 – Wykonawca wystąpił do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o zaopiniowanie Scenariusza działań ratowniczych i wytyczne do Planu działań ratowniczych.
2015.06.02 – Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia przebudowy dróg poprzecznych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.
2015.06.01 – Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia układu dróg dojazdowych zapewniających dojazd do kompleksów leśnych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Nadleśnictwa Kraśnik.

MAJ 2015
2015.05.29 – Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia przebudowy dróg poprzecznych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Urzędu Gminy Szastarka.
2015.05.27 – Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia układu dróg dojazdowych zapewniających dojazd do kompleksów leśnych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Nadleśnictwa Janów Lubelski.
2015.05.27 – Odbyły się spotkania w ramach działań informacyjno – konsultacyjnych w gminie Kraśnik i Janów Lubelski.
2015.05.26 – Odbyło się spotkanie w ramach działań informacyjno – konsultacyjnych w gminie Modliborzyce.
2015.05.25 – Odbyło się spotkanie w ramach działań informacyjno – konsultacyjnych w gminie Szastarka.
2015.05.21 – Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia przebudowy dróg poprzecznych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.
2015.05.18 – Wykonawca otrzymał odpowiedź w sprawie uzgodnienia przebudowy dróg poprzecznych znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2015.05.18 – Rozpoczęto działania informacyjno – konsultacyjne. Przesłano materiały promocyjne i projektowe do gmin. Zamieszczono ogłoszenia na stronach internetowych: Biura Projektowego, Zamawiającego, właściwych gmin oraz w lokalnej prasie.

KWIECIEŃ 2015
2015.04.30 – Rozpoczęto prace terenowe na podstawie zatwierdzonych Projektów robót geologicznych.
2015.04.29 – Wykonawca wystąpił do zarządców dróg poprzecznych o uzgodnienie zakresu przebudowy dróg będących w ich zarządzie, a znajdujących się w zakresie inwestycji.
2015.04.20 – Przesłanie Raportu z postępu prac projektowych nr 09.
2015.04.09 – Marszałek Województwa Lubelskiego wydał Decyzję zatwierdzającą Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
2015.04.08 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego dane o wypadkach na przedmiotowym odcinku istniejącej drogi krajowej nr 19.
2015.04.07 – Zarejestrowano mapy do celów projektowych w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKP S.A. w Lublinie.
2015.04.03 – Marszałek Województwa Lubelskiego wydał Decyzję zatwierdzającą Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej.

MARZEC 2015
2015.03.30 – Zamawiający uzgodnił wyniki prognoz ruchu.
2015.03.27 – Zarejestrowano mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku.
2015.03.26 – Zarejestrowano mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Janowie Lubelskim.
2015.03.26 – Zamawiający przesłał uwagi do Koncepcji budowy kanału technologicznego.
2015.03.20 – Przesłanie Raportu z postępu prac projektowych nr 08.
2015.03.20 – Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wniosek społeczności lokalnych o zapewnieniu dojazdu do wskazanych działek – trwa analiza materiałów projektowych.
2015.03.17 – Zamawiający przesłał uwagi do roboczych planów sytuacyjnych MOP.
2015.03.16 – Wykonawca otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Lublinie warunki techniczne przejścia projektowaną drogą ekspresową nad linią kolejową nr 68.
2015.03.16 – Wójt Gminy Kraśnik przesłał do Marszałka Województwa Lubelskiego opinię dotyczącą projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
2015.03.13 – Wykonawca wystąpił do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie o wydanie warunków technicznych w sprawie zasilenia projektowanych MOP („Felinów” i „Janów Lubelski” – strona lewa i prawa)
2015.03.13 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję budowy kanału technologicznego.
2015.03.12 – Wykonawca wystąpił do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie o udostępnienie danych dotyczących wypadków.
2015.03.11 – Wójt Gminy Szastarka przesłał do Marszałka Województwa Lubelskiego opinię dotyczącą projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
2015.03.09 – Zarejestrowano mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku.
2015.03.05 – Wykonawca otrzymał pismo od firmy SWECO opracowującej Koncepcję Programową budowy drogi S-19 na odcinku granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz – bez węzła) w sprawie styku opracowań.
2015.03.04 – Wykonawca otrzymał pismo ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim odnośnie informacji o ujęciach wód oraz lokalizacji zrzutów ścieków.
2015.03.02 – Burmistrz Modliborzyc przesłał do Marszałka Województwa Lubelskiego opinię dotyczącą projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
2015.03.02 – Burmistrz Modliborzyc przesłał do Marszałka Województwa Lubelskiego opinię dotyczącą projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej.
2015.03.02 – Wykonawca otrzymał z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach warunki techniczne zaopatrzenia w wodę projektowanego MOP „Felinów” kat. I (strona lewa i prawa).
2015.02.03 – Wykonawca wystąpił do PSG w Sandomierzu z prośbą o wydanie warunków i danych technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej na terenie gminy Modliborzyce
2015.02.02 – Wykonawca złożył wnioski o uwierzytelnienie mapy do celów projektowych do właściwych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

LUTY 2015
2015.02.27 – Wykonawca przesłał do Zamawiającego uzupełnione robocze plany sytuacyjne MOP w dwóch wariantach do wstępnej akceptacji wariantów i wstępnego potwierdzenia obszaru przeznaczonego pod poszczególne MOP wraz z odpowiedzią na uwagi.
2015.02.25 – Wykonawca otrzymał warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy istniejącej sieci gazowej otrzymane z Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Tarnowie.
2015.02.25 – Zamawiający przesłał uwagi do rozwiązań alternatywnych w zakresie przejść dla zwierząt.
2015.02.23 – Przesłanie Raportu z postępu prac projektowych nr 07
2015.02.19 – Zamawiający przesłał uwagi do roboczych planów sytuacyjnych MOP.
2015.02.18 – Wykonawca wystąpił do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim o ewidencję ujęć wód i zrzutów ścieków.
2015.02.17 – Zamawiający przesłał uwagi do rozwiązań alternatywnych w zakresie drogi DP2742L i węzłów.
2015.02.16 – Wykonawca przesłał odpowiedzi na uwagi do Opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
2015.02.13 – Wykonawca wystąpił do Urzędu Gminy w Modliborzycach o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę projektowanego MOP „Felinów” kat. I (strona lewa i prawa).
2015.02.13 – Zamawiający przesłał uwagi do opracowania Analiza hydrologiczno – hydrauliczna.
2015.02.12 – Wykonawca przesłał do Zamawiającego robocze plany sytuacyjne MOP w dwóch wariantach, do wstępnej akceptacji wariantów i wstępnego potwierdzenie obszaru przeznaczonego pod poszczególne MOP.
2015.02.09 – Zamawiający przesłał uwagi do rozwiązań projektowych prezentowanych na I Radzie Projektu.
2015.02.06 – Wykonawca złożył wnioski o uwierzytelnienie mapy do celów projektowych do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A.
2015.02.06 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu alternatywne rozwiązania w zakresie przejść dla zwierząt, wariantów węzłów Janów Lub. Południe i Lasy Janowskie oraz przejazdu drogowego drogi powiatowej DP2742L pod drogą ekspresową S19.
2015.02.05 – Wykonawca przesłał Zamawiającemu roboczą wersję opracowania Analiza hydrologiczno – hydrauliczna.
2015.02.04 – Wykonawca otrzymał warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i sieci wod-kan otrzymane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
2015.02.03 – Wykonawca ponownie zwrócił się do Urzędu Gminy w Modliborzycach o wydanie warunków technicznych dla zabezpieczenia/przebudowy sieci wod-kan.
2015.02.03 – Wykonawca wystąpił do PSG w Sandomierzu z prośbą o wydanie warunków i danych technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej na terenie gminy Modliborzyce
2015.02.02 – Wykonawca złożył wnioski o uwierzytelnienie mapy do celów projektowych do właściwych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

STYCZEŃ 2015
2015.01.29 – Odbyła się I Rada Projektu.
2015.01.28 – Wykonawca otrzymał warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i sieci wod-kan otrzymane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.
2015.01.23 – Wykonawca złożył do zatwierdzenia Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
2015.02.22 – Wykonawca wystąpił o wydanie warunków technicznych dla przejścia projektowaną droga ekspresową S19 nad linia kolejową nr 68 do PKP Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie
2015.01.20 – Przesłanie Raportu z postępu prac projektowych nr 06.
2015.01.15 – Wykonawca ponownie przekazał Zamawiającemu do uzgodnienia Opracowanie z zakresu Analiz i prognoz ruchu.
2015.01.09 – Wykonawca otrzymał pisma określające lokalizację i wymagania techniczne dla miejsc kontroli pojazdów od Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2015.01.08 – Zamawiający przekazał uwagi do zaktualizowanej mapy zasadniczej.
2015.01.08 – Wykonawca otrzymał warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci teletechnicznej z Orange Polska w Lublinie.

GRUDZIEŃ 2014
2015.12.30 – Wykonawca otrzymał pisma określające lokalizację i wymagania techniczne dla miejsc kontroli od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.
2014.12.29 – Wykonawca otrzymał warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej z gminy Szastarka.
2014.12.22 – Przesłanie Raportu z postępu prac projektowych nr 05.
2014.12.19 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania plan sytuacyjny dla rozwiązań drogowych.
2014.12.15 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania zaktualizowane opracowanie geodezyjne i kartograficzne, w tym zaktualizowaną mapę zasadniczą, numeryczny model terenu, sprawozdanie techniczne, wykaz punktów osnowy geodezyjnej i wykaz współrzędnych punktów granicznych oraz punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego.
2014.12.15 – Wykonawca wystąpił o warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowych i wodno-kanalizacyjnych.
2014.12.04 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia.
2014.12.03 – Przeprowadzono uzupełniającą inwentaryzację zieleni na terenie powiatu kraśnickiego.
2014.12.02 – Wykonawca zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie o wskazanie lokalizacji i wymagań technicznych odpowiednio dla miejsc kontroli pojazdów i miejsc ważenia pojazdów

LISTOPAD 2014
2014.11.28 – Wykonawca przekazał Zamawiającemu Opracowanie z zakresu analiz i prognoz ruchu.
2014.11.20 – Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 04.
2014.11.07 – Wykonawca wystąpił do Zarządców Melioracji i Urządzeń Wodnych o wskazanie ewidencjonowanych urządzeń melioracji wodnych oraz wydanie warunków technicznych przebudowy
2014.11.05 – Przeprowadzono inwentaryzację zieleni w liniach inwestycji na obszarze powiatu janowskiego.
Trwają prace nad aktualizacją map zasadniczych i przygotowaniem numerycznego modelu terenu.
Trwają prace nad wprowadzeniem uwag do projektów robót geologicznych (dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej).
Trwają prace nad przebiegiem tras dróg poprzecznych i układem dróg dojazdowych zapewniających komunikację terenów przyległych. Trwają prace nad geometrią i wariantami węzłów.
Trwają prace nad identyfikacją kolizji i przygotowaniem wystąpień do zarządców i gestorów sieci.

PAŹDZIERNIK 2014
2014.10.30 – Wykonawca wystąpił do Zarządców Melioracji i Urządzeń Wodnych o wskazanie ewidencjonowanych urządzeń melioracji wodnych oraz wydanie warunków technicznych przebudowy.
2014.10.22 – Odbyło się robocze spotkanie w siedzibie Zamawiającego, celem omówienia Projektów robót geologicznych i spraw bieżących.
2014.10.17 – Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 03.
Trwają prace nad przebiegiem trasy głównej wraz z wariantowaniem węzłów.
Trwają prace terenowe nad aktualizacją map zasadniczych.

WRZESIEŃ 2014
2014.09.29 – Wykonawca przekazał do akceptacji Projekty robót geologicznych (dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej).
2014.09.19 – Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 02.
2014.09.18 – Wykonawca przekazał skorygowany Program Zapewnienia Jakości.
2014.09.15 – Pozyskano Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami.
2014.09.10 – Podwykonawca otrzymał mapy zasadnicze z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej w Janowie Lubelskim.

SIERPIEŃ 2014
2014.08.29 – Zamawiający zaakceptował wprowadzenie poprawek i uzupełnień do elektronicznej wersji Programu Zapewnienia Jakości.
2014.08.28 – Podwykonawca otrzymał mapy zasadnicze z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku.
2014.08.26 – Podwykonawca zgłosił prace geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej w Janowie Lubelskim.
2014.08.25 – Przekazanie Programu Zapewnienia Jakości.
2014.08.25 – Opracowanie planu orientacyjnego i skierowanie pism do zarządców dróg w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi ekspresowej S19 o potwierdzenie lokalizacji, kategorii i klasy tych dróg, jako danych wyjściowych w dalszym etapie projektowania.
2014.08.22 – Podwykonawca zgłosił prace geodezyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku.
2014.08.20 – Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna w terenie.
2014.08.19 – Przekazanie Raportu z postępu prac projektowych nr 01.
2014.08.19 – Rozpoczęcie prac nad aktualizacją map zasadniczych.
2014.08.19 – Rozpoczęcie prac nad Projektem robót geologicznych.
2014.08.19 – Rozpoczęcie prac nad Analizą i prognozą ruchu.
2014.08.06 – Uruchomienie strony internetowej Kontraktu.
2014.08.05 – Zamawiający zaakceptował podwykonawcę dla wykonania opracowań geologicznych i geodezyjnych.

LIPIEC 2014
2014.07.25 – Złożenie wniosku o udostępnienie map do celów sporządzania planów orientacyjnych.
2014.07.17 – Podpisanie Umowy.

W dniu 17 lipca 2014 r. podpisana została umowa między Zamawiającym a Wykonawcą, co jest tożsame z rozpoczęciem realizacji zadania przez Wykonawcę.