Dane ogólne

Nazwa Kontraktu:
Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku Lublin – granica województw lubelskiego i podkarpackiego –
Część 2, odcinek Kraśnik (koniec obwodnicy) -  granica województw lubelskiego i podkarpackiego”.

Numer Kontraktu:
GDDKiA-O/LU-D3an/ PTD/1-Część 2/14

Termin realizacji:
24 miesiące od daty zawarcia umowy

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

Projektant:
Transprojekt Gdański Spółka z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk